Scroll Top
Evotec Services sp. z o.o., ul. Drozdów 6, Mikołów, 43-190, Poland

Wspólna Reprezentacja

Naszym celem jest prawna pomoc i skuteczna realizacja działań na rzecz poszkodowanych akcjonariuszy mniejszościowych spółek energetycznych.
Inicjatywa zrzeszającą osoby pokrzywdzone w procesie konsolidacji sektora elektroenergetycznego, które w latach 2009 – 2010 podpisały umowę zamiany akcji ze Skarbem Państwa. Poszkodowani akcjonariusze zamienili swoje akcje kopalń, elektrowni lub zakładów energetycznych na akcje spółki Tauron Polska Energia SA, PGE Górnictwo i Energetyka SA, PGE Energia SA oraz Energa SA. Celem Wspólnej Reprezentacji jest sądowe dochodzenie dla poszkodowanych akcjonariuszy odszkodowań od Skarbu Państwa za niesprawiedliwe warunki zamiany akcji. Projekt rozwija się bardzo dynamicznie, na dzień dzisiejszy uczestniczy w nim ponad 20 000 poszkodowanych akcjonariuszy, których łączna wartość roszczenia odszkodowawczego wynosi ponad 760 milionów złotych. Liczba osób zainteresowanych sądowym dochodzeniem swoich praw w ramach Projektu stale wzrasta. Projekt cieszy się ponadto dużym poparciem ze strony organizacji związkowych. Projekt jest szeroko komentowany zarówno w mediach regionalnych jak i ogólnopolskich. Artykuły na temat Projektu ukazały się m.in. w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Gazeta Prawna, Parkiecie, Pulsie Biznesu, Gazecie Finansowej, Onet.pl, forsal.pl oraz w stacjach radiowych, jak np. w Jedynce Polskie Radio. [wspolnareprezentacja.pl]