Our Blog

Exchange 2013 SP1 – The fully qualified domain name for node 'DAG-EX2013′ could not be found.

  • Standard
  • 0
  • Przemyslaw Klys

Podczas przenoszenia baz danych na inny serwer Exchange 2013 pojawia się błąd:

„The fully qualified domain name for node 'DAG-EX2013' could not be found. An Active Manager operation failed with a transient error. Please retry the operation. Error: The fully qualified domain name for node ‘<Your DAG Name>’ could not be found.”

Opis problemu

Pojawia się błąd w Exchange Control Panel (ECP) lub Exchange Management Shell (EMS):

The fully qualified domain name for node 'DAG-EX2013′ could not be found. An Active Manager operation failed with a transient error. Please retry the operation. Error: The fully qualified domain name for node ‘<Your DAG Name>’ could not be found.

O ile nie wiemy jak to się stało, o tyle jest na niego rozwiązanie.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem:

  1. Wejdź w Active Directory Users and Computers.
  2. Upewnij się, że w widoku AD masz włączoną opcję > Advanced Features.
  3. Wyszukaj obiekt, który reprezentuje Twój DAG. Jeżeli więc na przykład nazwiesz Swój DAG “Exchange 2013 DAG” to tak nazwany obiekt znajdziesz w AD.
  4. Kliknij PPM > Properties.
  5. Jeżeli nazwa Twojego DNS w zakładce ogólne jest pusta, wejdź w zakładkę Attribute Editor.
  6. Dodaj swój FQDN do właściwości “dNSHostName” tak, by miał postać “DAG-EX2013.YOUR.LOCAL.DOMAIN”.
  7. Kliknij OK i zaczekaj na replikację zmian w AD. Następnie spróbuj ponownie dodać serwer do DAG.

Możliwe, że będziesz musiał także trzeba wyłączyć obiekt „<Your DAG name>” w usłudze Active Directory, jeśli wcześniej był włączony. W przeciwnym razie otrzymasz komunikat z błędem podczas dodawania serwerów do DAG.

Jeśli wszystko się udało, przy kolejnej próbie przenoszenia baz danych problem powinien zostać rozwiązany.

Saving Completed Sucessfully

Tags: , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!