Scroll Top
Evotec Services sp. z o.o., ul. Drozdów 6, Mikołów, 43-190, Poland

Exchange 2013 SP1 – The fully qualified domain name for node ‘DAG-EX2013’ could not be found.

Podczas przenoszenia baz danych na inny serwer Exchange 2013 pojawia się błąd:

“The fully qualified domain name for node ‘DAG-EX2013‘ could not be found. An Active Manager operation failed with a transient error. Please retry the operation. Error: The fully qualified domain name for node ‘<Your DAG Name>’ could not be found.”

Opis problemu

Pojawia się błąd w Exchange Control Panel (ECP) lub Exchange Management Shell (EMS):

The fully qualified domain name for node ‘DAG-EX2013' could not be found. An Active Manager operation failed with a transient error. Please retry the operation. Error: The fully qualified domain name for node ‘<Your DAG Name>’ could not be found.

O ile nie wiemy jak to się stało, o tyle jest na niego rozwiązanie.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem:

  1. Wejdź w Active Directory Users and Computers.
  2. Upewnij się, że w widoku AD masz włączoną opcję > Advanced Features.
  3. Wyszukaj obiekt, który reprezentuje Twój DAG. Jeżeli więc na przykład nazwiesz Swój DAG “Exchange 2013 DAG” to tak nazwany obiekt znajdziesz w AD.
  4. Kliknij PPM > Properties.
  5. Jeżeli nazwa Twojego DNS w zakładce ogólne jest pusta, wejdź w zakładkę Attribute Editor.
  6. Dodaj swój FQDN do właściwości “dNSHostName” tak, by miał postać “DAG-EX2013.YOUR.LOCAL.DOMAIN”.
  7. Kliknij OK i zaczekaj na replikację zmian w AD. Następnie spróbuj ponownie dodać serwer do DAG.

Możliwe, że będziesz musiał także trzeba wyłączyć obiekt “<Your DAG name>” w usłudze Active Directory, jeśli wcześniej był włączony. W przeciwnym razie otrzymasz komunikat z błędem podczas dodawania serwerów do DAG.

Jeśli wszystko się udało, przy kolejnej próbie przenoszenia baz danych problem powinien zostać rozwiązany.

Saving Completed Sucessfully

Posty powiązane

Zostaw komentarz

You must be logged in to post a comment.