Artykuł

Integracja Exchange 2013 z SharePoint nie działa

Integracja Microsoft Exchange 2013 z SharePoint 2013 na pierwszy rzut oka wydaje się dość prosta. Postępuj według instrukcji znajdującej się Configure site mailboxes in SharePoint Server 2013 i wszystko gotowe. Jak to jednak często bywa, nie zawsze jest tak łatwo.

Opis problemu

Do przeprowadzenia integracji Exchange 2013 z SharePoint administrator Exchange musi uruchomić tylko jedno polecenie:

Wygląda to dość prosto i nie wyświetlają się żadne błędy:

Możesz nawet sprawdzić poprawność wykonania integracji wpisując:

W tym momencie administrator Exchange ma już prawie wszystko gotowe. Zostaje jeszcze do sprawdzenia tylko jedna rzecz, o której wielu ludzi zapomina, a mianowicie…certyfikaty.

Jeśli certyfikat jest niepoprawny, to prawdopodobnie zobaczysz błąd podobny do tego:

SharePoint-2013-IntegrationWithExchange2013-Error1

A jeśli wykonasz sprawdzenie bezpośrednio z serwera Exchange 2013 (lub wprowadzisz sugerowaną zmianę dla konfiguracji w pliku web.config) otrzymasz dużo bardziej obszerny kod błędu:

SharePoint-2013-IntegrationWithExchange2013-Error2

Pełny treść błędu wyglądać mniej więcej tak:

Server Error in ‚/Autodiscover’ Application.
Could not find any resources appropriate for the specified culture or the neutral culture. Make sure „Microsoft.Exchange.HttpProxy.Strings.resources” was correctly embedded or linked into assembly „Microsoft.Exchange.FrontEndHttpProxy” at compile time, or that all the satellite assemblies required are loadable and fully signed.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Resources.MissingManifestResourceException: Could not find any resources appropriate for the specified culture or the neutral culture. Make sure „Microsoft.Exchange.HttpProxy.Strings.resources” was correctly embedded or linked into assembly „Microsoft.Exchange.FrontEndHttpProxy” at compile time, or that all the satellite assemblies required are loadable and fully signed.

Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:

[MissingManifestResourceException: Could not find any resources appropriate for the specified culture or the neutral culture.  Make sure „Microsoft.Exchange.HttpProxy.Strings.resources” was correctly embedded or linked into assembly „Microsoft.Exchange.FrontEndHttpProxy” at compile time, or that all the satellite assemblies required are loadable and fully signed.]

System.Resources.ManifestBasedResourceGroveler.HandleResourceStreamMissing(String fileName) +5454890

System.Resources.ManifestBasedResourceGroveler.GrovelForResourceSet(CultureInfo culture, Dictionary2 localResourceSets, Boolean tryParents, Boolean createIfNotExists, StackCrawlMark& stackMark) +1173

System.Resources.ResourceManager.InternalGetResourceSet(CultureInfo requestedCulture, Boolean createIfNotExists, Boolean tryParents, StackCrawlMark& stackMark) +809

System.Resources.ResourceManager.InternalGetResourceSet(CultureInfo culture, Boolean createIfNotExists, Boolean tryParents) +35

System.Resources.ResourceManager.GetString(String name, CultureInfo culture) +572

Microsoft.Exchange.Data.Common.ExchangeResourceManager.GetStringInternal(String name, CultureInfo culture) +92

Microsoft.Exchange.Data.Common.ExchangeResourceManager.GetString(String name, CultureInfo culture) +179

Microsoft.Exchange.Data.Common.LocalizedString.System.IFormattable.ToString(String format, IFormatProvider formatProvider) +204

Microsoft.Exchange.HttpProxy.AuthMetadataHttpHandler.ReportBuilderException(HttpResponse response, AuthMetadataBuilderException ex, Boolean logCallStack, HttpStatusCode httpStatusCode, Nullable1 overridingError) +1700

Microsoft.Exchange.HttpProxy.AuthMetadataHttpHandler.HandleBuilderExceptions(HttpResponse response, AuthMetadataBuilderException ex) +723

Microsoft.Exchange.HttpProxy.AuthMetadataHttpHandler.InternalProcessRequest(HttpContext context) +579

Microsoft.Exchange.HttpProxy.AuthMetadataHttpHandler.ProcessRequest(HttpContext context) +455

System.Web.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +913

System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +165

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.0.30319.34248

Niestety nie mówi on zbyt wiele o tym, co się dzieje i jak to naprawić.

Rozwiązanie

By naprawić ten błąd wystarczy po prostu sprawdzić aktualny certyfikat:

A następnie porównać ten certyfikat z zainstalowanym certyfikatem dla usług dostępnych na serwerze Exchange (OWA, ECP itp.)

By w kolejnym kroku ustawić prawidłowy „odcisk palca” certyfikatu, tak by był on identyczny z dostępnym na serwerze.

Jednym z parametrów komendy jest data obowiązywania certyfikatu. Chcąc zakończyć proces szybko i sprawnie ustawienie certyfikatu na 5 minut do przodu powinno wystarczyć. Przy większych środowiskach nalezy ustawić większy czas zwłoki.

Po uruchomieniu komendy nalezy wykonać ostatni krok i opublikować nowy certyfikat:

I to wszystko. Kiedy nadejdzie ustawiony moment obowiązywania certyfikatu wszystko powinno zaczać działać.

By zweryfikować finalnie czy certyfikat został podmieniony należy wykonać następującą komendę powershellową:

Tags: , , , , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!