Scroll Top
Evotec Services sp. z o.o., ul. Drozdów 6, Mikołów, 43-190, Poland

Powershell – Zdalna zmiana ustawień adresów DNS

PowerShell Automatyzacja Administracji

Czasami potrzebujemy szybko zmienić ustawienia adresów serwerów DNS na wielu maszynach jednocześnie. By nie robić tego ręcznie można napisać prosty skrypt w PowerShellu, który zrobi to za nas.

Solution

Poniżej znajduje się prosty skrypt, który znajduje karte sieciową po jej nazwie i ustawia nowe serwery DNS za pomocą funkcji PowerShell.

function Set-DnsServerIpAddress {
  param(
    [string] $ComputerName,
    [string] $NicName,
    [string] $IpAddresses
  )
  if (Test-Connection -ComputerName $ComputerName -Count 2 -Quiet) {
    Invoke-Command -ComputerName $ComputerName -ScriptBlock { param ($ComputerName, $NicName, $IpAddresses)
      write-host "Setting on $ComputerName on interface $NicName a new set of DNS Servers $IpAddresses"
      Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $NicName -ServerAddresses $IpAddresses

    } -ArgumentList $ComputerName, $NicName, $IpAddresses

  } else {
    write-host "Can't access $ComputerName. Computer is not online."
  }
}

Użycie skryptu jest stosunkowo proste:

# Where $ServerName can be set as needed
# Where Service is the name of the Network Card (takes wildcard)
# Where IpAddresses are given in brackets
Set-DnsServerIpAddress -ComputerName $ServerName -NicName "Service*" -IpAddresses '8.8.8.8','8.8.4.4','8.8.8.1'

Posty powiązane

Zostaw komentarz

You must be logged in to post a comment.