Scroll Top
Evotec Services sp. z o.o., ul. Drozdów 6, Mikołów, 43-190, Poland

GFI MailEssentials 20 Instalacja zatrzymała się na wyborze adresu email administratora

GFI Mail Essentials 20

Podczas instalacji GFI MailEssentials 20 instalacja zatrzymuje się podczas wprowadzania adresu administratora systemu. Naciśnięcie Next (Dalej) nie daje żadnych rezultatów.

Opis problemu

Uruchom instalator GFI MailEssentials, który ściągnie odpowiedni pakiet instalacyjny.

Zaakceptuj warunki licencji oraz wybierz odpowiedni język instalacji, a następnie naciśnij Dalej (Next)

Wprowadz klucz produktu i naciśnij Dalej (Next)

Wybierz sposób łączenia użytkowników Active Directory i naciśnij Dalej (Next)

Wprowadź adres email administratora

W tym momencie naciśnięcie przycisku Dalej (Next) nic nie robi. Zmiana jakichkolwiek ustawień nie ma wpływu na instalacje GFI MailEssentials.

Rozwiązanie

Okazuje się, że odpowiedzialny za brak możliwości instalacji GFI Mail Essentials 20 jest UAC (User Access Control). By mieć pewność, że instalacja odbywa się bez problemów należy uruchomić instalator z opcją Uruchom jako Administrator (Run as Admin). Trzeba to zrobić nawet wtedy gdy UAC jest wyłączony. O ile w systemie Windows 7 i innych systemach klienckich (Windows Vista, Windows 8) wykorzystujących UAC jest możliwość wyłączenia tej funkcji przez interfejs użytkownika GUI, tak w przypadku Windows Server wyłaczenie opcji w ten sposób powoduje tylko problemy, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne.

By w pełni wyłączyć funkcję UAC w systemach serwerowych należy to zrobić za pomocą edytora rejestru lub lokalnych polis (Local Policies).

Opcja 1. Wyłączenie UAC metodą edycji klucza rejestru zmieniając wartość DWORD “EnableLUA” from 1 to 0 in “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system”, i wykonując ponowny rozruch systemu.

Opcja 2. Otwierając Local Security Policy (secpol.msc) i zmieniając wartość User Account Control: Behavior of the elevation prompt na Elevate without Prompting.

Mimo zmiany jednej lub obu z tych opcji i tak zalecamy zawsze zrobić ten dodatkowy ruch i uruchomić program jako administrator. Nie kosztuje nas to wiele czasu, a czasem może oszczędzić nerwów.

Notatki

Ten problem zostął zgłoszony do wsparcia firmy GFI. Liczymy, że w najbliższym czasie instalator produktu zostanie poprawiony. To dobra wskazówka by zawsze w przypadku jakichkolwiek błędów z instalacją różnych produktów (patchy Microsoft Exchange, czy innych) spróbować uruchomić instalator jako Administrator. Może to zaoszczędzić wiele problemów.

Posty powiązane

Zostaw komentarz

You must be logged in to post a comment.